Tillbehör för bommar

Hundraprocentigt personskydd, snabbare genomfart, tillförlitlig igenkänning av nyttofordon: de horisontella och vertikala laserscannrarna utökar våra fordonsbommars funktionalitet och användningsmöjligheter betydligt och skapar en säker och reglerad infart – även där vanliga öppnings- och säkerhetsslingor har begränsningar.

Horisontell laserscanner

Säker registrering av fordon och personer för snabbare genomfart och vid installationer där induktionsslingor inte kan användas.

Vertikal laserscanner

Säker genomfart för nyttofordon med stora överhäng och släp med drag som inte kan detekteras tillförlitligt av induktionsslingor.