Access XL2

Bom för breda körbanor

Entrance Control Barrier "Access XL2"
  • Upp till 8,5 m spärrbredd
  • Öppnings- och stängningstider på upp till 6,0 s
  • Hög säkerhet genom krypskydd (tillval)
  • Begränsat godkänd för användning med persontrafik

För speciellt breda körbanor
Med sin spärrbredd på upp till 8,5 m och tillvalet för krypskydd och krypskydd med överklättringsskydd är Access XL2 den optimala lösningen för extra breda eller flerspåriga tillfarter till åkerier, företagsområden och hamnanläggningar. Access XL2 styrenhet erbjuder en större funktionsomfattning och ytterligare expansionsmöjligheter med insticksmoduler. Det finns totalt fem kortplatser för till exempel ett Ethernet-gränssnitt, en trådlös modul eller en räknemodul för framräkning av lediga parkeringsplatser. Alla in- och utgångar kan konfigureras individuellt av användaren. Användaren kan välja mellan ett flertal in- och utgångsfunktioner. Öppnings- och stängningstiderna kan väljas oberoende av varandra i vardera tre steg. 

Produktbilder
Måttritningar

För breda infarter

Design und Qualität Bild

Med en maximal spärrbredd på 8,5 m är Access XL2 den optimala lösningen för breda infarter som ska kontrolleras med en enda bom.

Inställningsbara öppnings- och stängningstider

Antriebssystem Bild

Öppnings- och stängningstiderna kan oberoende av varandra ställas in i tre steg på vardera 6 s, 8 s eller 10 s.

Godkännande för persontrafik

Antriebssystem Bild

Med en bomlängd på 7 m är bommen vid långsam och medelhög stängningstid även tillåten där persontrafik inte kan uteslutas av byggtekniska skäl. Förutsättningen är att alla föreskrivna säkerhetsanordningar har installerats. Från och med en bomlängd på 7 m gäller det för alla stängningstider.

Tekniska data Access XL2
Spärrbredd Max 8,5 m
Öppnings-/stängningstid 6,0 s
Effektförbrukning Max 17 W
Drivningsteknologi MHTM™
Spänning 85-264 VAC, 50/60 Hz
Inkopplingstid 100%
Kapslingens mått (B x D x H) 435 x 360 x 1164 mm
Kapslingsklass IP 54
Temperaturområde -30 till +55 °C
Vikt 105 kg
Utrustningskännetecken Access XL2
Standardfärger RAL 2000
Bomrör MicroBoom XL
Styrning MGC Pro
Integrerad 2-kanals detektor för induktionsslinga Standard
Styrning modulärt expanderba Standard
Variabel I/O-konfigurering Standard
Antal digitala ingångar 8
Antal relä-/digitala utgångar 6/4
Ingång för säkerhetsfotocell med test Standard
Stängningshastighet valbar Standard
Öppningshastighet valbar Standard
Tillval Access XL2
Specialfärger x
Standardgaller x
Galler med överklättringsskydd 1,30 m högt x (upp till 6 m bomlängd)
Galler med överklättringsskydd 1,80 m högt x (upp till 6 m bomlängd)
Pendelstöd* x
Stödstolpe* x
Bomlåsning x
Bombelysning röd** x
Ljuslist röd/grön*** x
Huvlampor x
Nyckelströmbrytare x
Trådlös modul x
Ethernet-modul x
RS485-modul x
CAN-modul (räkning) x
Andra detektormodul x
GSM-modul x
Säkerhetsfotocell x
* Båda modeller ska antingen stödjas med ett pendelstöd eller med en stödstolpe
** Med överklättringsskydd bara möjligt på baksidan av bomröret
*** Ej i kombination med standardgaller

Standardfärger

Farbe Orange

Orange
(RAL 2000)