Access Pro

Infartsbom

Entrance Control Barrier "Access Pro"
  • Upp till 3,5 m spärrbredd
  • Öppnings- och stängningstider på upp till 1,3 s
  • Modulärt utbyggbar styrning
  • Begränsat godkänd för användning med persontrafik

För ekonomisk infartskontroll
Med sin spärrbredd på upp till 3,5 m och sina omfattande funktioner är Access Pro en perfekt lösning för infartskontroll på parkeringsplatser, på företagsfastigheter, i bostadsområden och jämförbara arealer. Till skillnad från basversionen erbjuder Access Pro styrenhet en större funktionsomfattning och ytterligare expansionsmöjligheter med insticksmoduler. Det finns totalt fem kortplatser för till exempel ett Ethernet-gränssnitt, en trådlös modul eller en räknemodul för framräkning av lediga parkeringsplatser. Alla in- och utgångar kan konfigureras individuellt av användaren. Användaren kan välja mellan ett flertal in- och utgångsfunktioner. Öppnings- och stängningstiderna kan väljas oberoende av varandra i vardera tre steg.

Produktbilder
Nedladdningar

Upp till 3,5 m spärrbredd

Design und Qualität Bild

Access Pro lämpar sig för kontroll av tillfarter och körfiler med en maximal körbanebredd på 3,5 m.

Inställningsbara öppnings- och stängningstider

Antriebssystem Bild

Öppnings- och stängningstiderna kan oberoende av varandra ställas in på tre steg på vardera 1,3 s, 1,8 s eller 2,5 s.

Godkännande för persontrafik

Antriebssystem Bild

Vid en reducerad stängningshastighet på 2,5 s är Access Pro vid installation av de föreskrivna säkerhetsanordningarna godkänd för användning överallt där persontrafik inte kan uteslutas av byggtekniska orsaker.