Access Pro-H

Tillfartsbom för krypskydd

Entrance Control Barrier "Access Pro-H"
  • Stora spärrbredder på upp till 6,0 m
  • Hög säkerhet genom krypskydd (tillval)
  • Öppnings- och stängningstider på upp till 4,0 s
  • Godkänd för användning med persontrafik

För speciella krav på säkerheten
Med sin spärrbredd på upp till 6,0 m och tillvalet för krypskydd och för krypskydd med överklättringsskydd på upp till 1,8 m höjd är Access Pro-H den optimala lösningen för alla tillfarter där inte bara fordonstrafiken ska kontrolleras utan även obefogad fotgängartrafik ska förhindras effektivt. Access Pro-H styrenhet erbjuder en större funktionsomfattning och ytterligare expansionsmöjligheter med insticksmoduler. Det finns totalt fem kortplatser för till exempel ett Ethernet-gränssnitt, en trådlös modul eller en räknemodul för framräkning av lediga parkeringsplatser. Alla in- och utgångar kan konfigureras individuellt av användaren. Användaren kan välja mellan ett flertal in- och utgångsfunktioner. Öppnings- och stängningstiderna kan väljas oberoende av varandra i vardera tre steg.

Produktbilder
Måttritningar
Access Pro H Maßzeichnung
Access Pro H med standardgaller / Access Pro H med galler med klättringsskydd 1,30 m högt / Access Pro H med galler med klättringsskydd 1,80 m högt / Standardgaller

Upp till 6,0 m spärrbredd

Design und Qualität Bild

Access Pro-H lämpar sig för kontroll av tillfarter och körfiler med en maximal körbanebredd på 6,0 m.

Krypskydd och överklättringsskydd

Antriebssystem Bild

Access Pro-H styr inte bara trafiken utan förhindrar med sina krypskydd (tillval) effektivt obefogad fotgängartrafik till säkerhetsrelevanta områden.

Godkännande för persontrafik

Antriebssystem Bild

Tack vare sina små påverkanskrafter och säkerhetsinställningar är Access Pro-H vid installation av de föreskrivna säkerhetsanordningarna godkänd för användning överallt där persontrafik inte kan uteslutas av byggtekniska skäl.

 

Tekniska data Access Pro-H
Spärrbredd Max 6,0 m
Öppnings-/stängningstid 4,0 s
Effektförbrukning Max 25 W
Drivningsteknologi MHTM™
Spänning 85 – 264 VAC, 50/60 Hz
Inkopplingstid 100%
Kapslingens mått (B x D x H) 315 x 360 x 1115 mm
Kapslingsklass IP 54
Temperaturområde -30 till +55 °C
Vikt 44 kg
Utrustningskännetecken Access Pro-H
Standardfärger RAL 2000, 9006, 9007
Bomrör MicroBoom
Styrning MGC Pro
Integrerad 2-kanals detektor för induktionsslinga Standard
Styrning modulärt expanderbar Standard
Variabel I/O-konfigurering Standard
Antal digitala ingångar 8
Antal relä-/digitala utgångar (6/4)
Ingång för säkerhetsfotocell med test Standard
Stängningshastighet valbar Standard
Öppningshastighet valbar Standard
Tillval Access Pro-H
Specialfärger x
Standardgaller x
Galler med överklättringsskydd 1,30 m högt x
Galler med överklättringsskydd 1,80 m högt x
Pendelstöd x
Stödstolpe x
Nedre bomkontakt x
Bomlåsning x
Bombelysning röd* x
Ljuslist röd/grön* x
Huvlampor x
Nyckelströmbrytare x
Trådlös modul x
Ethernet-modul x
RS485-modul x
CAN-modul (räkning) x
Andra detektormodul x
GSM-modul x
Säkerhetsfotocell x
Batteribackup x
* Med överklättringsskydd bara möjligt på baksidan av bomröret
** Ej i kombination med standardgaller

Standardfärger

Farbe Orange

Orange
(RAL 2000)

Farbe Weißaluminium

Vitt aluminium
(liknande RAL 9006)

Farbe Graualuminium

Grått aluminium
(liknande RAL 9007)