Access Pro-H

Tillfartsbom för krypskydd

Entrance Control Barrier "Access Pro-H"
  • Stora spärrbredder på upp till 6,0 m
  • Hög säkerhet genom krypskydd (tillval)
  • Öppnings- och stängningstider på upp till 4,0 s
  • Godkänd för användning med persontrafik

För speciella krav på säkerheten
Med sin spärrbredd på upp till 6,0 m och tillvalet för krypskydd och för krypskydd med överklättringsskydd på upp till 1,8 m höjd är Access Pro-H den optimala lösningen för alla tillfarter där inte bara fordonstrafiken ska kontrolleras utan även obefogad fotgängartrafik ska förhindras effektivt. Access Pro-H styrenhet erbjuder en större funktionsomfattning och ytterligare expansionsmöjligheter med insticksmoduler. Det finns totalt fem kortplatser för till exempel ett Ethernet-gränssnitt, en trådlös modul eller en räknemodul för framräkning av lediga parkeringsplatser. Alla in- och utgångar kan konfigureras individuellt av användaren. Användaren kan välja mellan ett flertal in- och utgångsfunktioner. Öppnings- och stängningstiderna kan väljas oberoende av varandra i vardera tre steg.

Produktbilder
Nedladdningar

Upp till 6,0 m spärrbredd

Design und Qualität Bild

Access Pro-H lämpar sig för kontroll av tillfarter och körfiler med en maximal körbanebredd på 6,0 m.

Krypskydd och överklättringsskydd

Antriebssystem Bild

Access Pro-H styr inte bara trafiken utan förhindrar med sina krypskydd (tillval) effektivt obefogad fotgängartrafik till säkerhetsrelevanta områden.

Godkännande för persontrafik

Antriebssystem Bild

Tack vare sina små påverkanskrafter och säkerhetsinställningar är Access Pro-H vid installation av de föreskrivna säkerhetsanordningarna godkänd för användning överallt där persontrafik inte kan uteslutas av byggtekniska skäl.