Access-L

Infartsbom

Entrance Control Barrier "Access-L"
  • Upp till 5,0 m spärrbredd
  • Öppnings- och stängningstider på upp till 4,0 s
  • Basmodell med hög grundfunktionalitet
  • Godkänd för användning med persontrafik

För ekonomisk infartskontroll
Med sin spärrbredd på upp till 5,0 m och sin höga grundfunktionalitet är Access-L en kostnadseffektiv lösning för infartskontroll på parkeringsplatser, på företagsfastigheter, i bostadsområden och jämförbara arealer. Styrenheten till Access-L erbjuder ett stort antal in- och utgångar med fast programmerade funktioner, en 2-kanals detektormodul och en stängningstid som kan väljas i 3 steg. Den genomtänkta utrustningen innehåller alla relevanta komponenter och möjliggör en okomplicerad idrifttagning och en pålitlig drift.

Produktbilder
Nedladdningar

Upp till 5,0 m spärrbredd

Design und Qualität Bild

Access-L lämpar sig för kontroll av tillfarter och körfiler med en maximal körbanebredd på 5,0 m.

Inställningsbara stängningstider

Antriebssystem Bild

Öppningstiden är fast inställd på 4 s. Stängningstiden kan ställas in i tre steg på 4 s, 6 s eller 8 s.

Godkännande för persontrafik

Antriebssystem Bild

Tack vare sina små påverkanskrafter och säkerhetsinställningar är Access vid installation av de föreskrivna säkerhetsanordningarna godkänd för användning överallt där persontrafik inte kan uteslutas av byggtekniska skäl.