Bommar

Mycket mer än att öppna och stänga. Vårt sortiment omfattar många olika fordonsbommar som går att anpassa optimalt till din applikation med olika spärrbredder, öppningshastigheter, funktionalitet och tillbehörsdelar. Vad alla våra bommar har gemensamt: den robusta och extremt servicevänliga designen, den innovativa och sparsamma MHTM™-drivningsteknologin och naturligtvis den exceptionella livslängden på upp till 10 000 000 öppnings- och stängningscykler.

Passage

Mångsidiga och kostnadseffektiva lösningar för infartskontroller till offentliga platser, företagsfastigheter och många andra applikationer.

Parkering

Snabba bommar med öppnings- och stängningstider från och med 1,3 sekunder för kraftigt frekventa tillfarter till parkeringsgarage och parkeringsplatser med separat tillträde för fotgängare.

Vägtull

Extremt snabba, i detalj konfigurerbara bommar för effektiv expediering av vägtullar vid broar, tunnlar och vägar.

Bomrör

Ett stort antal bomrör och utrustningsvarianter för en optimal funktion och varseblivning av Magnetics bomsystem.