TerraPass®

Fordonssluss för personkontroll

Acess Pro Schranke
  • Säker identifiering av personer och fordon utan personal
  • Automatisk höjdinställning och framkörning av terminalen till fordonet
  • Kan användas bekvämt och intuitivt av fordonets passagerare
  • Maximal säkerhet för passagerare och fordon genom optiska sensorer
  • Enkel integration av programvaran i överordnade system

För kontroll av personer och fordon
Hög säkerhet vid identifiering och samtidigt låga personalkostnader - detta var den styrande idén vid utveckling av TerraPass®. Med vår nya kontrollsluss TerraPass® kan personer och fordon kontrolleras automatiskt utan att personerna behöver lämna fordonet. Den är därför perfekt för användning vid nationella gränser och vid tillfart till säkerhetskänsliga områden som flygplatser, kraftverk, företagsarealer och kaserner. Kontrollproceduren är mycket enkel för användaren. Fordonet körs in i slussen och den bakre bommen fälls ner. Sedan körs terminalerna fram exakt till fordonsfönstret. Beroende på konfigurationen kan föraren, passageraren i framsätet eller upp till fyra personer samtidigt kontrolleras i fordonet. Identifieringen görs med hjälp av lämpliga kontrollterminaler. Beroende på personkrets och säkerhetskrav kan biometriska data, persondokument, kodkort eller snabbtelefon användas för identifiering. Uppgifterna jämförs med motsvarande databaser. Om identifieringen godkänns och tillträde tillåts, körs terminalerna tillbaka från fordonet och den främre bommen fälls upp – fordonet kan köra in i det skyddade området.

Produktbilder
Produktvideo

Identifiering med biometri

Design und Qualität Bild

TerraPass® möjliggör säker identifiering med hjälp av biometriska egenskaper. Med lämpliga moduler kan fingeravtryck, ansiktsgeometri eller strukturer i iris och retina registreras och jämföras med befintliga personuppgifter.

Identifiering med dokument och kodkort

Steuerung Bild

Även identifiering med persondokument eller kodkort är möjlig. Med lämpliga moduler kan data i ID-kort och pass samt i streckkoder, magnetremsor eller RFID-chips läsas och kontrolleras mot databaser.

Identifiering genom kommunikation

Steuerung Bild

I vissa fall räcker det att kommunicera via en snabbtelefon för att besökarna ska kunna identifieras. Även för detta kan lämpliga moduler integreras i TerraPass®.

Dina fördelar  
Säkerhet vid kontrollen Biometriska metoder ger en högre säkerhetsnivå än normal kontroll av personer genom personer.
Säkerhet för fordon Genom sensorstödd styrning av terminalerna undviks eventuell kollision med fordonet.
Säkerhet för användare Genom sensorer som registrerar omgivningen är personer fullständigt säkra i alla situationer.
Säkerhet för anläggningen Genom montering i taket undviks skador på TerraPass-terminalerna genom vatten, damm, smuts och oavsiktlig kollision med fordon.
Hög användarvänlighet Terminalerna med modulerna körs fram till ca 10 cm framför passagerarnas fönster. Dessutom kan de justeras manuellt i höjdled.
Enkel integration i befintliga säkerhetssystem Programvaran i TerraPass-terminalerna kan enkelt integreras i överordnade system med hjälp av motsvarande drivrutiner. Ett grafiskt användargränssnitt gör det enklare att använda, underhålla och övervaka terminalen.
Låga personalkostnader Normalt krävs endast en person för övervakning av en eller flera TerraPass-anläggningar.
Beprövad teknik Den beprövade drivnings- och styrtekniken har använts i många år i Magnetic MicroDrive-bommarna.