Terminaler

Den perfekta kompletteringen till våra bommar: I terminalerna för personbils- och lastbilstrafiken kan alla önskade tillträdeskontrollsystem enkelt integreras. Den genomtänkta konstruktionen underlättar därutöver åtkomsten för idrifttagning och service.

Personbilsterminaler

Halvhöga terminaler i Magnetic-bommarnas design för enkel användning från förarplatsen.

Lastbilsterminaler

Hög terminal för enkel manövrering direkt från förarhytten. Den andra frontplattan gör terminalen användbar även för personbilar.