Gör passagerare
nöjda!

Och effektivisera dina flygplatsprocesser på samma gång.

Kraven som resande har på flygplatser varierar lika mycket som passagerarna själva: Affärsresenärer vill nå sina flygplan så snabbt som möjligt, semesterfirande vill strosa runt i taxfree-området och föräldrar föredrar att visa sina barn fordonen och flygplanen på startbanan. De har dock alla en sak gemensamt: De vill inte tillbringa lång tid med att stå i köer.

Magnetic Momentum passenger graphic

Tillträdeskontrollsystem för hela passagerarresan

Magnetic Momentum airport passengers
Säkerhetsgate
Säkerhetsgate
Automatiserad gränskontroll
Automatiserad
gränskontroll
Loungetillgång
Loungetillgång
Boarding
Boarding
Magnetic aircraft

Magnetic ger dig tillträdeskontrollsystem som gör flygplatsanvändare till nöjda resenärer och accelererar samtidigt passagerarprocesserna, ökar systematiskt säkerhetsnivån och befriar personalen från rutinuppgifter.

Vill du ta reda på hur magnetic kan effektivisera din passagerarresa?

Tala med en av våra säljare för
mer information: +46 435 77 95 03

Kontakt

Broschyr

  • Säkerhetsgate
Magnetic Momentum mPass

mPass

Säkerhetsgate för kontroll av boardingkort och biometriska funktioner vid tillträde till säkerhetsområdet.

Utrustningsalternativ:
Läsenheter för boardingkort, biometriska enheter och andra apparater

Säkerhetsnivå:
Medium

Belysning:
Upplysta element stöder användarstyrningen på ingångsindikatorn, displayen och drivenheten. Ramkant och golvbelysning finns tillgängligt som tillval.

  • Automatiserad
    gränskontroll

mBorder

ABC-gates för automatisk verifiering av personidentitet vid gränsövergångar baserat på id-dokument och biometriska data

Utrustningsalternativ:
Läsenheter för id-dokument, biometriska skanners för fingeravtryck, irismönster eller ansiktsdetektionsenheter, övervakningskamera och andra apparater

Säkerhetsnivå:
Hög (SDE-konfiguration med en utgångsdörr) eller medium (standardkonfiguration)

Belysning:
Upplysta element stöder användarstyrningen på ingångsindikatorn, displayen och drivenheten. Ramkant och golvbelysning finns tillgängligt som tillval

Magnetic mBorder 2 SDE
  • Boarding

mGo

Boardinggate för att verifiera passagerarnas identitet före boarding av flygplanet

Utrustningsalternativ:
Läsenheter för boardingkort, skrivare, biometriska enheter och andra apparater

Säkerhetsnivå:
Medium

Belysning:
Upplysta element stöder användarstyrningen på ingångsindikatorn, displayen och drivenheten. Ramkant och golvbelysning finns tillgängligt som tillval.

Du kan lita på oss.
Så att passagerare litar på dig.

Hårdvaran för din digitala flygplats

  • Magnetic fokuserar på hårdvaran som krävs för passageprocessen
  • Vår kärnteknologi, driv- och kontrollenheter, har bevisat sig mer än 200 000 gånger globalt
  • Ett utbud av gränssnitt som fungerar med alla läsare och digitala arkitekturer

Omfattande anpassning

Momentum® har en modulär design och kan därför anpassas flexibelt till kraven på platsen – vad gäller design och biometri såväl som integrationen i flygplatsbyggnaden och dess digitala infrastruktur.

Enkel integration

Momentum® tillhandahåller hårdvaran för digital säkerhetsarkitektur. Fotgängargrindar kan utrustas med alla vanliga läsare och är därför speciellt enkla att integrera i existerande databehandling och säkerhetssystem.

Innovativ drivteknik

Driv- och kontrollenheterna är Magnetics kärnteknologi. Med sin lågenergiansats kombinerar Magnetics säkerhetsdrivsystem MSDS® hög effektivitet och ekonomisk drift med maximal personsäkerhet.

Momentum® för:

Flygplatsoperatörer

Tala med en av våra säljare för mer information:

Kontakt

Gör passagerare nöjda!

Det finns många orsaker till att flygplatsoperatörer bör göra passagerare nöjda:

Nöjda passagerare är fullständigt avslappnade när de når planet. Nöjda passagerare tycker om att tillbringa tid i flygplatsen restauranger och affärer. Och nöjda passagerare kommer gärna tillbaka till din flygplats.

Men fram för allt: nöjda passagerare gör även flygplatsoperatörer, flygbolag och säkerhetsmyndigheter nöjda. För samma system kan reducera väntetider och göra säkerhetskontroller bekväma, men även förbättra orienteringen i byggnaden, höja flygplatsens säkerhetsnivå och sänka driftkostnaderna betydligt.

Magnetics Momentum®-serie ger dig verktygen att uppfylla dessa mål: Med dynamisk drivteknik och omfattande kontroll av passageprocessen accelererar vi passagerarprocessen betydligt och den modulära designen och livslängden av vår kontroll- och drivteknik gör långa driftstopp till något ur det förflutna Och tack vare de många färgvarianterna, materialen och individuella tilläggsdelar passar våra nya barriärgeneration perfekt in i din flygplatsarkitektur och skapar ett högkvalitativt, sammanhängande utseende från inträdet i säkerhetsområdet till boarding.

Systemintegratorer
Magnetic Momentum system integrators

Tala med en av våra säljare för mer information:

Kontakt

Gör den till din egen!

De flesta systemintegratorerna inom flygplatssektorn fokuserar på utvecklingen av digitala infrastrukturer. Detta inkluderar säkerhetsarkitekturer för myndigheter såväl som vanliga infrastrukturer som alla flygbolag har lika åtkomst till.

De centrala passagerarprocesserna kräver dock inte bara digitala utan även fysiska strukturer som vägleder resenärer och effektivt förhindrar tillträdet för ej auktoriserade personer. Med Momentum® erbjuder Magnetic dig hårdvaran för dina programvarulösningar. Anpassa design och teknologi exakt till dina behov: med individuella färger eller rostfritt stål, med dina läsare för dokument och biometri och mycket plats för dina dataenheter. Gör ditt val – och gör det till ditt.

Säkerhetsmyndigheter

Tala med en av våra säljare för mer information:

Kontakt

Skynda på immigrationen!

Kraven på gränskontroll ökar kontinuerligt: Flygplatsföretag registrerar ett ständigt ökande antal resande, säkerhetsmyndigheter strävar efter en sömlös digital registrering av alla gränsövergångar och de resande själva värderar mer och mer hastighet och bekvämlighet på flygplatsen.

Magnetic har utvecklat mBorder för att uppfylla alla dessa krav. Som alla flygplatssystem av Momentum®-serien är ABC-gates extremt modulära. Med ett urval av färger och olika tillträdesmoduler är mBorder visuellt anpassningsbart. Fram för allt kan det utrustas tekniskt med alla vanliga dokumentläsare och biometriska läsare och erbjuder ytterligare installationsutrymme för anpassad hårdvara. Detta och den sofistikerade kontrollenheten tillåter mBorder att sömlöst integreras till en vanlig användning på högre nivå och säkerhetsinfrastrukturer.

Tack vare en väldesignad passageprocess reducerar mBorder betydligt kontrolltiderna vid gränsövergången. Displayerna och belysningselementen leder passagerarna genom kontrollprocesserna och den patenterade Single Door Exit (SDE) för automatisk ansiktsdetektion och irisläsare till ögonnivå.

Använd mBorder och automatisera gränskontroll – så att din säkerhetspersonal kan fokusera sin uppmärksamhet på de som kräver det!

 

Magnetic Momentum set

Momentum® håller resande i gång:

Avbrott är ovanliga och om de sker kan de snabbt åtgärdas. Driv- och kontrollenheterna matchas optimalt med varandra och används i alla Magnetics barriärer och fotgängarspärrar – vilket bevisats i fler än 200 000 applikationer över hela värden.

Momentum® håller resande i gång – med teknologi som bevisats mer än 200 000 gånger.

Tack vare den modulära designen kan alla betydande komponenter, drivenhet, kontrollenheten, blockeringselement, bytas ut med några få steg och på väldigt kort tid.

Långa underhållsarbeten i passagerarområdet är en sak från det förflutna.

Gör det till din tillträdes­kontroll!

Magnetic Momentum mPass 2 set

Välj din storlek!

Fler spår, fler personer: Passagerargenomströmningen kan justeras till din flygplats behov genom konfigurationer med flera spår, nu eller senare. Konfigurationer med flera spår kan utökas gränslöst genom att lägga till flera enheter.

Magnetic mGo set

Välj din biometri!

Fler systematiska kontroller, mer säkerhet: Momentum®-familjens flexibla design tillåter en enkel uppgradering av biometriska lösningar vid alla beröringspunkter av passagerarresan.

Magnetic mBorder 2 set

Välj din portal!

Fler alternativ, mindre arbete: Det modulära portalsystemet ger alternativet att montera ytterligare biometriska enheter, skärmar för att visa information (VIP-tillträde, boardinginformation) och overhead-enheter (övervakningskameror, alternativa sensorer). Dessutom finns det inte längre ett behov att förlägga kablar i golvet längre.

Välj ditt ansikte!

Fler moduler, mer du: Fotgängarspärrar är en viktig kontaktpunkt. Anpassa din tillträdesmodul och ge din gate ett individuellt gränssnitt.

Magnetic Momentum color set

Välj din stil!

Fler färger, mer varumärken: Tillträdes- och kontrollmodulerna finns tillgängliga i rostfritt stål och i ett brett urval av färger. Integrera Momentums fotgängarspärrar i din flygplats utseende eller gör ett starkt varumärkesuttalande.

Tala med våra experter

Kontakt