Immigrationsgrindar

Personspärrar för identitetskontroll

Immigration Gate by Magnetic
  • Tillförlitlig kontroll av personer samtidigt som säkerhetspersonalens belastning minskar
  • Säker identifiering med hjälp av biometri och persondokument
  • Enkel integration i befintliga säkerhetssystem
  • Varaktigt låga kostnader tack vare effektiv och underhållssnål teknik

För personkontroll vid in- och utresa
Vårt automatiserade kontrollsystem har utvecklats för att snabba på personkontrollerna vid in- och utresa och samtidigt öka säkerheten tack vare konsekvent biometrisk kontroll. Den automatiska personkontrollen avlastar säkerhetspersonalen från rutinuppgifter för att ge dem tid för passagerare som verkligen behöver understöd. Låga påverkanskrafter och känslig påverkansdetektering ger i varje ögonblick bästa möjliga skydd för användarna. Den underhållssnåla och energieffektiva drivningsenheten gör att kostnaderna förblir låga även efter lång användning. Passläsare och scanner för fingeravtryck, irismönster och ansiktsidentifiering kan integreras individuellt efter kundens önskemål.
Vi ger dig gärna råd.

Produktbilder

Kontroll av resehandlingar

Design und Qualität Bild

I passen sparade personliga biometriska data läses av när man går in i immigrationsgrinden och kan jämföras med säkerhetsmyndigheternas databaser.

Identitetskontroll med biometri

Antriebssystem Bild

Biometriska sensorer kontrollerar att data i passet överensstämmer med personen i immigrationsgrindar. Om de stämmer överens, öppnas passagen.

Enkel integration

Steuerung Bild

Magnetics immigrationsgrindar kan utrustas med alla vanliga läsare och gränssnitt. Genom detta är det särskilt enkelt att integrera utrustningarna i befintliga databehandlings- och säkerhetssystem.