Boarding grind

Personspärr för biljettkontroll

Boarding Gate by Magnetic
  • Boardingproceduren påskyndas och mindre personal krävs
  • Säker identifiering av tillträdesbehörighet via boardingpass
  • Bekväm, snabb passage för resenärerna
  • Varaktigt låga kostnader tack vare effektiv och underhållssnål teknik

För biljettkontroll på vägen till flygplanet.

Vårt automatiserade boardingsystem har utvecklats för att det ska gå snabbare för passagerarna att ta sig från terminalerna genom säkerhetsområdet och gaten in i flygplanet. Den automatiska kontrollen av boardingpassen avlastar dessutom säkerhetspersonalen från rutinuppgifter för att ge dem tid för passagerare som verkligen behöver understöd. Spärrelementens låga påverkanskrafter och känsliga påverkansdetektering ger i varje ögonblick bästa möjliga skydd för användarna. Den underhållssnåla och energieffektiva drivningsenheten gör att kostnaderna förblir låga även efter lång användning. Scanner för boardingpass, smartmobiler och andra kontrollmedier kan integreras individuellt efter dina krav.
Vi ger dig gärna råd.

Produktbilder

Läsning av boardingpass

Design und Qualität Bild

Ett stort antal läsare för tryckta boardingkort och digitala koder på smartmobilen kan integreras. På en display guidas användaren steg för steg genom boardingproceduren.

Snabb kontroll

Antriebssystem Bild

Flygpassageraren placerar boardingkortet eller smartmobilen med boardingkoden på den integrerade scannern. Om uppgifterna godkänns öppnas spärren. På så vis kan ett stort antal passagerare kontrolleras på kort tid.

Enkel integration

Steuerung Bild

Magnetics boarding grindar kan utrustas med alla vanliga läsare och gränssnitt. Genom detta är det särskilt enkelt att integrera utrustningarna i befintliga databehandlings- och säkerhetssystem.