MPW

Svängsluss för biljettkontroll

  • Dimensionerad för 10 miljoner öppnings- och stängningscykler
  • Snabb öppningstid på 0,6 sekunder för högt persongenomflöde
  • Komfortabel, kontaktfri passage
  • Enkel integration i gängse biljettkontrollsystem
  • Öppnar automatiskt vid strömavbrott och alarm

För snabb automatisk biljettkontroll
Detta MPR-utförande är speciellt konstruerat för kontroll av biljetter inom kollektivtrafiken där en snabb och beröringsfri separering måste vara säkerställd. Kapslingen i högklassigt slipat rostfritt stål är 2 m lång och finns i 2 bredder för standardmässiga och barriärfria genomgångar. Samtliga komponenter för driften är integrerade i spärren vilket markant snabbar upp monteringen och idrifttagningen. MPR erbjuder tillräckligt med plats för läsare och biljettsystem för kollektivtrafiken och kan, om så önskas, anpassas till kundens behov. Den innovativa MHTM™-drivningsenheten arbetar underhållsfritt, energieffektivt och mycket tyst. Genom en finkänslig påverkansdetektering som uppfyller kraven i de europeiska normerna undviks personskador och materiella skador. Den integrerade styrningen kan drivas med alla gängse biljettsystem och möjliggör en standardmässig dubbelriktad drift. Ett stort antal fotoceller i genomgången övervakar pålitligt passageprocessen. Den identifierar otillåtna användningar och registrerar medsmitning av personer, passage åt fel håll eller bristande behörighet.

Produktbilder
Nedladdningar

För snabb automatisk biljettkontroll

Detta MPR-utförande är speciellt konstruerat för kontroll av biljetter inom kollektivtrafiken där en snabb och beröringsfri separering måste vara säkerställd. Kapslingen i högklassigt slipat rostfritt stål är 2 m lång och finns i 2 bredder för standardmässiga och barriärfria genomgångar. Samtliga komponenter för driften är integrerade i spärren vilket markant snabbar upp monteringen och idrifttagningen. MPR erbjuder tillräckligt med plats för läsare och biljettsystem för kollektivtrafiken och kan, om så önskas, anpassas till kundens behov. Den innovativa MHTM™-drivningsenheten arbetar underhållsfritt, energieffektivt och mycket tyst. Genom en finkänslig påverkansdetektering som uppfyller kraven i de europeiska normerna undviks personskador och materiella skador. Den integrerade styrningen kan drivas med alla gängse biljettsystem och möjliggör en standardmässig dubbelriktad drift. Ett stort antal fotoceller i genomgången övervakar pålitligt passageprocessen. Den identifierar otillåtna användningar och registrerar medsmitning av personer, passage åt fel håll eller bristande behörighet.

Innovativ drivningsteknik

MHTM™-drivningsenheten arbetar friktionsfritt, energieffektivt och tyst. Den finkänsliga påverkansdetekteringen uppfyller de stränga europeiska normerna och ger maximal personsäkerhet.

 

Säkra rutiner

Fotoceller i passagen detekterar tillförlitligt personer och föremål. De möjliggör kontaktfri passage och larmar vid obehörig användning.