Automatiserad biljettkontroll

Automatiserad biljettkontroll (Automated Fare Collection, AFC) ställer särskilt höga krav på personsepareringsanläggningarna. De ska inte bara tillförlitligt kontrollera stora antal resenärer utan också ge snabbare vägar på stationen och sänka processkostnaderna. AFC-gates från Magnetic och deras MHTM™ drivningsteknologi har utvecklats för att möta exakt dessa krav: med en extremt lång livslängd, hög energieffektivitet och känslig påverkansdetektering. Och tack vare olika spärrelement, kapslingar och hastigheter kan de anpassas exakt efter din applikation.

Snabbsluss MPR

Snabbsluss med extremt korta öppnings- och stängningstider för automatisk biljettkontroll med mycket stora personflöden.

Svängsluss MPW

Svängsluss för snabb biljettkontroll av resenärer och pendlare vid mellanhöga säkerhetskrav.

Snabbsluss MPH

Sluss med höga slusspaneler för hög säkerhetsnivå vid biljettkontroll på obemannade peronger och passager.