Personspärrar

Personspärrar reglerar tillträdet, kontrollerar biljetter och kontrollerar boardingkort och ID-medier. Tack vare många konstruktionsformer, utrustningsmöjligheter och säkerhetsnivåer kan våra personspärrar anpassas optimalt efter dina behov. Vad alla våra personspärrar har gemensamt: Den robusta och extremt servicevänliga designen, den innovativa och sparsamma MHTM™-drivningsteknologin och naturligtvis den exceptionella livslängden på upp till 10 000 000 öppnings- och stängningscykler.

Tillträdeskontroll FlowMotion®

Revolutionerande tillträdeskontroll: Med produktgenerationen FlowMotion® uppnår tillträdeskontrollen till byggnader en ny nivå när det gäller design, funktion och användarvänlighet

Magnetic perimeter protection scene

Områdesskydd

Robusta rotationsgrindar och slagportar för styrning av tillträde till utomhusområden - för fotgängare, materialtransporter samt för rollstolsburna och cyklister.

Magnetic afc set

Automatiserad biljettkontroll

Snabba personspärrar för helautomatisk och beröringslös biljettkontroll och inkassering av biljettpriser vid stora passagerarvolymer i kollektivtrafiken.

Magnetic mborder scene

Immigration

Helautomatiska grindar för fastställande av resenärernas identitet utifrån resedokument och biometriska data vid in- och utresa på flygplatsen.

Magnetic Momentum mGo set

Boarding

Boarding grindar för automatisk biljettkontroll på vägen till flygplanet.