Tillträdeskontroll

Från det robusta vändkorset framför fotbollsstadion ända till den eleganta svängdörren som hindersfri ingång till inom- och utomhusområden - personspärrarna från Magnetic lämpar sig för de mest varierande användningarna inom tillträdeskontroll. Tack vara olika konstruktionsformer, hastigheter och säkerhetsnivåer kan de anpassas exakt efter önskat användningssyfte. Det som alla personspärrar har gemensamt är den energieffektiva och underhållsfria MHTM™-drivningsenheten. Den sörjer inte bara för varaktigt låga driftkostnader utan säkerställer även maximal personsäkerhet tack vare känslig påverkansdetektering.

MPR

Snabbsluss med extremt korta öppnings- och stängningstider för mycket frekventa personflöden.

MPH

Sluss med höga slusspaneler för högre säkerhetsnivå och personflöden i rask takt.