MPT

Dubbel rotationsgrind

Double Turnstile MPT for outdoor use
  • Platssnål dubbelgrind för två passager som är oberoende av varandra
  • Mekaniskt, elektromekaniskt och motoriserat utförande
  • Känslig påverkansdetektering för högsta möjliga personsäkerhet
  • Ett stort antal tillvalsutrustningar, t.ex. expansion för hindersfritt tillträde
  • Dimensionerad för 10 miljoner passager

För personer i utomhusområden
Dubbla MPT-rotationsgrindar är den perfekta lösningen för tillträdeskontroll utomhus där två passager med litet platsbehov krävs. Med olika drivningsvarianter kan MPT-rotationsgrindarna anpassas exakt efter dina ändamål: Den elektromotoriska rotationsgrinden MPT 152 försätts i rörelse av energieffektiva och underhållsfria MHTM™-drivningsenheter - förstahandsvalet för representativt skydd av utomhusområden och företagsarealer. MPT 53 har en elektromagnetisk låsenhet. Grinden försätts i rörelse av användaren själv - en populär variant i nöjesparker och stadion. Båda drivningsversionerna kan styras med alla vanliga tillträdeskontrollsystem och användas valfritt i båda passageriktningarna. Den rent mekaniska rotationsgrinden MPT 50 kan endast passeras i en riktning och lämpar sig därför speciellt för oövervakade utgångar i simhallar eller sportanläggningar. Även i övrigt kan MPT-rotationsgrindarna anpassas individuellt efter dina krav genom olika materialval, olika förreglingsvarianter, extra påbyggnadstillbehör och utökningar för cyklar, rullstolar och materialtransport.

Produktbilder
Nedladdningar

Två passager i en

Design und Qualität Bild

De dubbla MPT-rotationsgrindarna är den perfekta lösningen där två oberoende passager ska anordnas på så liten plats som möjligt.

Innovativ drivningsteknik

Antriebssystem Bild

MHTM™-drivningsenheten (tillval) är underhållsfri och energieffektiv och kännetecknas av särskilt mjuk uppstart.

Maximal säkerhet

Steuerung Bild

Låga påverkanskrafter och känslig påverkansdetektering ger bästa möjliga skydd för användarna.