MPG

Slaggrind för hindersfritt tillträde

Barrier-free Swing Gate MPG
  • Hindersfritt tillträde för cyklister och rullstolsburna
  • Känslig påverkansdetektering för högsta möjliga personsäkerhet
  • Induktionsslinga för detektering av cyklar och rullstolar (tillval)
  • Låg strömförbrukning tack vare underhållsfri MHTM™-drivningsenhet
  • Dimensionerad för 10 miljoner passager

För rullstolar, cyklar och materialleveranser
MPG-slaggrindarna är den perfekta lösningen för spärrar utomhus där en stor passage krävs. De kan drivas individuellt eller i kombination med en rotationsgrind MPT. Slaggrinden har en öppningsvinkel på 90° åt båda hållen och kan styras med alla vanliga tillträdeskontrollsystem. Som tillval kan slaggrinden kompletteras med en en- eller tvåsidig induktionsslinga som tillförlitligt detekterar cyklar och rullstolar. Tack vare MHTM™-drivningsteknologin är slaggrinden energieffektiv, underhållsfri och tyst. Genom låga påverkanskrafter och känslig påverkansdetektering skyddas användarna och iakttas de stränga europeiska standarderna. Genom olika materialval, olika förreglingsvarianter och extra påbyggnadstillbehör kan MPG-slaggrindarna anpassas individuellt efter önskat ändamål.

Produktbilder
Nedladdningar

För rullstolar, cyklar och bagage

Design und Qualität Bild

MPG-slaggrindarna är den optimala lösningen där en bred passage är viktig. För tillträdeskontroll finns flera tillvalsalternativ.

Innovativ drivningsteknik

Antriebssystem Bild

MHTM™-drivningsenheten är underhållsfri och energieffektiv och kännetecknas av särskilt mjuk uppstart.

Maximal säkerhet

Steuerung Bild

Låga påverkanskrafter och känslig påverkansdetektering ger bästa möjliga skydd för människor och transportmedel.