MPB

Rotationsgrind med cykelport

Bicycle Turnstile MPB by Magnetic
  • Samtidigt tillträde för cykel och cyklist
  • Känslig påverkansdetektering för högsta möjliga personsäkerhet
  • Maximal bekvämlighet genom anpassning av rotationshastigheten
  • Induktionsslinga för detektering av cykeln
  • Låg strömförbrukning tack vare underhållsfri MHTM™-drivningsenhet (tillval till rotationsgrinden)

För cykel och cyklist
Person- och cykelspärren MPB kombinerar en rotationsgrind för persontillträde med en slaggrind för cyklar. När induktionsslingan detekterar en cykel när man går in i rotationsgrinden öppnas samtidigt även slaggrinden för att lämna passage åt cykeln. Genom detta erbjuds en snabb och säker tillträdeslösning för cyklar och cyklister – speciellt för cykelparkeringshus och för företag där personalen kan nå företagsområdet med cykel. MPB kännetecknas inte bara av robust konstruktion, genomtänkta detaljer samt underhållsfri och engergieffektiv MHTM™-drivningsteknologi (tillval för rotationsgrinden). Genom olika material, olika förreglingsvarianter och extra påbyggnadstillbehör kan MPB dessutom anpassas individuellt efter önskat ändamål.

Produktbilder
Nedladdningar

För cykel och cyklist

Design und Qualität Bild

MPB ger tillträde samtidigt åt cyklister och cyklar. För tillträdeskontroll finns flera tillvalsalternativ.

Innovativ drivningsteknik

Antriebssystem Bild

MHTM™-drivningsenheten (tillval) är underhållsfri och energieffektiv och kännetecknas av särskilt mjuk uppstart.

Maximal säkerhet

Steuerung Bild

Låga påverkanskrafter och känslig påverkansdetektering ger bästa möjliga skydd för människor och transportmedel.