mGuide

Räckesystem

mGuide
  • För rumslig avgränsning av kontrollerade och fritt tillgängliga områden
  • Perfekt komplement som personledningssystem för FlowMotion®-personspärrarna
  • Klar, transparent design fogar in sig sömlöst i anspråksfulla arkitekturer
  • Den flexibla bredden är individuellt anpassningsbar till användningsplatsen
  • Maximal personsäkerhet genom användningen av säkerhetsglas

För avgränsning av kontrollerade och fritt tillgängliga områden
En personspärr är endast så bra som avgränsningen i vilken den skapar en kontrollerad genomgång. Därför erbjuder Magnetic inte bara tillträdeskontrollsystem utan även de passande räckessystemen för säkring av skyddade områden. Erbjudandet omfattar flera designvarianter: Ledelementet FlowMotion® motsvarar måtten av mTripod och bildar tillsammans med denna en fullständig genomgång. mGuide-elementen av rostfritt stål står till förfogande som begränsningselement för att stänga luckor mellan väggar och tillträdeskontroll. Valfritt med glasskiva med ledstång och glasskiva samt ledstång och hjälpstång. Så kan även räckessystemet anpassas perfekt till omgivningen.

Produktbilder
Nedladdningar