FlowMotion®

Vi går nya vägar

Kraven på personspärrar har förändrats drastiskt. Det viktigaste är inte längre att stänga ut obehöriga. Idag handlar det om att styra personflöden, automatiskt registrera hur anställda, kunder och besökare rör sig, optimera interna processer och på så vis även förbättra säkerheten.

För att leva upp till dessa krav har vi lämnat de väl uttrampade banorna och utvecklat ett helt nytt tillträdeskontrollsystem, vår produktgeneration FlowMotion®. Med mDure, ett innovativt material med behaglig beröringskänsla, med radikalt förenklad styrningsprincip och revolutionerande belysningslösning.

Låt även du dig styras och fascineras av vår lösning. Med vår nya produktgeneration FlowMotion® får personseparering en helt ny betydelse.