Vägtull

Tullbom

Toll Barrier by Magnetic
  • Öppnings- och stängningstider från 0,3 s
  • Mycket låga driftskostnader med effektiv MHTM-drivning™ med lång livslängd
  • Hög användningskomfort och optimal tillgänglighet
  • Prisbelönad design: German Design Award 2014 och reddot design award 2012
  • Dimensionerad för 10 miljoner öppnings- och stängningscykler

För snabb expediering vid vägtullar
Vid inkassering av vägtullar från trafikanter vid broar, tunnlar och vägar är snabbhet, pålitlighet och ekonomi viktiga. Toll-bommarna från Magnetic är konstruerade för exakt detta. Bommarnas hjärta, den innovativa MHTM™-drivenheten, utmärker sig genom sin snabbhet, underhållsfrihet och energieffektivitet och håller därmed kostnaderna långsiktigt nere. Toll-bommarna kan anpassas individuellt till de ställda kraven: Totalt finns fem modeller med öppningstider på 1,3 s till 0,3 s till förfogande, som kan utrustas med olika styrenheter, flänsar och bomrör. För alla bomrörstyper finns Swing Away-flänsar. Vid en kollision med ett fordon klinkas bomröret ur och kan sedan sättas tillbaka igen för hand. På så sätt skyddas bomröret och drivningsenheten. För mjukbommen finns därutöver en Auto Swing Away-fläns, som hakar i automatiskt igen efter en kollision med ett fordon.

Produktbilder
Nedladdningar

Effektiv vägtullsexpediering

Design und Qualität Bild

Genom sin snabbhet, pålitlighet och sina låga driftskostnader är Toll-bommarna från Magnetic den optimala lösningen för alla vägtullsapplikationer.

Innovativ drivningsteknik

Antriebssystem Bild

MHTM™-drivningsenheten arbetar friktionsfritt, energieffektivt och tyst. Det höga vridmomentet garanterar bästa möjliga drift även under extrema väderleksförhållanden.

Individuell konfiguration

Steuerung Bild

Fem modeller, tre styrningar, tre olika bomrör; Toll-bommarna kan anpassas individuellt till dina krav. Våra medarbetare ger dig gärna råd.