Parking Pro

Parkeringsplatsbom

Parking Barrier "Pro" by Magnetic
  • Identifierar efterkommande fordon (Tailgaiting-funktion)
  • Låg effektförbrukning för en ekonomisk drift
  • Optimal åtkomlighet för ett mycket enkelt underhåll
  • Dimensionerad för 10 miljoner öppnings- och stängningscykler

För kraftigt frekventerade parkeringsanläggningar
Vare sig det är ett parkeringshus eller ett underjordiskt garage så är Parking Pro-bommarna från Magnetic den idealiska lösningen för professionella parkeringsapplikationer. Genom sin konfiguration och sina säkerhetsinställningar är Parking Pro-bommarna dimensionerade för användning i kraftigt frekventerade anläggningar där personpassage kan uteslutas. Snabba öppningstider och identifiering av efterkommande fordon (Tailgaiting) ger en pålitlig expediering av användarna. Därutöver håller den låga energiförbrukningen, de underhållsoptimerade komponenterna och den enkla servicen driftskostnaderna permanent låga. Även bomrören är optimerade för användning i parkerings-applikationer: Tack vare bomrörsbrottfunktionen (tillval) kastas bomröret av i sin helhet vid forcerad, oavsiktlig genomfart och kan monteras tillbaka utan att funktionen påverkas. Därutöver kan varseblivningen ökas med ljuselement och ett expansionsset. Hjärtat i parkeringsplatsbommen är den innovativa MHTM™-drivningen, som utmärker sig genom sin energieffektivitet, underhållsfrihet och långa livslängd. Parking Pro är dimensionerad för 10 miljoner öppnings- och stängningscykler.

 

Produktbilder
Nedladdningar

Professionell parkeringslösning

Design und Qualität Bild

Genom sina snabba öppningstider, låga driftskostnader, sin enkla hantering och utomordentligt långa livslängd och pålitlighet är Parking Pro förstahandsvalet för operatörer av parkeringshus och lösningsleverantörer.

Innovativ drivningsteknik

Antriebssystem Bild

MHTM™-drivningsenheten arbetar friktionsfritt, energieffektivt och tyst. Det höga vridmomentet garanterar bästa möjliga drift även under extrema väderleksförhållanden.

Juridisk säkerhet

Design und Qualität Bild

För alla bommar från Magnetic finns en konformitetsförklaring enligt maskindirektivet och en prestandaförklaring enligt byggproduktförordningen. På så sätt är den driftsansvarige och idrifttagaren alltid på den säkra sidan, även i ansvarsfrågor.