Parking Pro

Parkeringsplatsbom

Parking Barrier "Pro" by Magnetic
  • Identifierar efterkommande fordon (Tailgaiting-funktion)
  • Låg effektförbrukning för en ekonomisk drift
  • Optimal åtkomlighet för ett mycket enkelt underhåll
  • Dimensionerad för 10 miljoner öppnings- och stängningscykler

För kraftigt frekventerade parkeringsanläggningar
Vare sig det är ett parkeringshus eller ett underjordiskt garage så är Parking Pro-bommarna från Magnetic den idealiska lösningen för professionella parkeringsapplikationer. Genom sin konfiguration och sina säkerhetsinställningar är Parking Pro-bommarna dimensionerade för användning i kraftigt frekventerade anläggningar där personpassage kan uteslutas. Snabba öppningstider och identifiering av efterkommande fordon (Tailgaiting) ger en pålitlig expediering av användarna. Därutöver håller den låga energiförbrukningen, de underhållsoptimerade komponenterna och den enkla servicen driftskostnaderna permanent låga. Även bomrören är optimerade för användning i parkerings-applikationer: Tack vare bomrörsbrottfunktionen (tillval) kastas bomröret av i sin helhet vid forcerad, oavsiktlig genomfart och kan monteras tillbaka utan att funktionen påverkas. Därutöver kan varseblivningen ökas med ljuselement och ett expansionsset. Hjärtat i parkeringsplatsbommen är den innovativa MHTM™-drivningen, som utmärker sig genom sin energieffektivitet, underhållsfrihet och långa livslängd. Parking Pro är dimensionerad för 10 miljoner öppnings- och stängningscykler.

 

Produktbilder
Måttritningar
Parking Pro med VarioBoom
Parking Pro med VarioBoom
Parking Pro med VarioBoom och expansionsset (tillval)
Parking Pro med VarioBoom och expansionsset (tillval)
Parking Pro med knäckbom (tillval)
Parking Pro med knäckbom (tillval)

Professionell parkeringslösning

Design und Qualität Bild

Genom sina snabba öppningstider, låga driftskostnader, sin enkla hantering och utomordentligt långa livslängd och pålitlighet är Parking Pro förstahandsvalet för operatörer av parkeringshus och lösningsleverantörer.

Innovativ drivningsteknik

Antriebssystem Bild

MHTM™-drivningsenheten arbetar friktionsfritt, energieffektivt och tyst. Det höga vridmomentet garanterar bästa möjliga drift även under extrema väderleksförhållanden.

Juridisk säkerhet

Design und Qualität Bild

För alla bommar från Magnetic finns en konformitetsförklaring enligt maskindirektivet och en prestandaförklaring enligt byggproduktförordningen. På så sätt är den driftsansvarige och idrifttagaren alltid på den säkra sidan, även i ansvarsfrågor.

Tekniska data Parking Pro
Spärrbredd Max 3.5 m
Öppnings-/stängningstid 1.3 s
Effektförbrukning Max 95 W
Drivningsteknologi MHTM™
Spänning 85-264 VAC, 50/60 Hz
Inkopplingstid 100%
Kapslingens mått (B x D x H) 315 x 360 x 915 mm
Kapslingsklass IP 54
Temperaturområde -30 till +55 °C
Vikt 40 kg
Utrustningskännetecken Parking Pro
Standardfärger RAL 2000, 9006, 9007
Bomrör VarioBoom Standard
Styrning MGC Pro
Integrerad 2-kanals detektor för induktionsslinga Standard
Styrning modulärt expanderbar Standard
Variabel I/O-konfigurering Standard
Antal digitala ingångar 8
Antal relä-/digitala utgångar (6/4)
Stängningshastighet valbar Standard
Öppningshastighet valbar Standard
Tillval Parking Pro
Specialfärger x
Artikulerat bomrör x
Bomexpansionsset x
Stödstolpe x
Break Away-fläns x
Nedre bomkontakt x
Bomlåsning x
Bombelysning röd x
Ljuslist röd/grön x
Huvlampor x
Nyckelströmbrytare x
Trådlös modul x
Ethernet-modul x
RS485-modul x
CAN-modul (räkning) x
2. Detektormodul x
GSM-modul x
Säkerhetsfotocell x
Batteribackup x

Standardfärger

Farbe Orange

Orange
(RAL 2000)

Farbe Weißaluminium

Vitt aluminium
(liknande RAL 9006)

Farbe Graualuminium

Grått aluminium
(liknande RAL 9007)