Bomrör

Det optimala bomröret för din applikation

Barriers Booms by Magnetic
 • Ljuselement och expansionsset ökar synligheten
 • Överklättringsskydd och galler förhindrar persontrafik
 • Knäck- och vikbommar ökar användningsområdet

Först det passande bomröret gör mer av en bom än en kapsling med motor. För att du ska kunna anpassa fordonsbommarna individuellt till dina krav erbjuder vi inte bara olika bomlängder utan också många olika tillbehör med vilka du kan öka bommens funktionalitet: Belysningselement och utbyggnadsset ökar varseblivningen av bomröret och erbjuder utrymme för information och reklam. Överklättringsskydd och galler förhindrar inte bara fordonsinfarter utan håller också tillbaka fotgängare effektivt. Knäck- och vikbommar gör det möjligt att använda bommar även där utrymmesförhållandena inte medger en stel bom. Vilka grindar som passar till vilka bommar ser du i följande tabell.

VarioBoom

Magnetic VarioBoom Produktbild
 • För spärrbredder på upp till 6 m
 • Break Away-fläns (tillval vid Parking Pro)
 • För Access, Access-L, Access Pro, Access Pro-L

VarioBoom med LED-belysning

Magnetic MicroBoom mit Sperrgitter Produktbild
 • För spärrbredder på upp till 6 m
 • Förbättrad varseblivning med energieffektiva ljuslister
 • LED-ljuset lyser rött i stängt tillstånd och grönt i öppet tillstånd
 • För Access, Access-L, Access Pro, Access Pro-L

VarioBoom med expansion

Magnetic MicroBoom XL Produktbild
 • För spärrbredder på upp till 5 m
 • Expansionsset erbjuder plats för information och reklam
 • För Access, Access-L, Access Pro, Access Pro-L

Artikulerat bomrör

Magnetic MicroBoom XL Produktbild
 • För spärrbredder på upp till 4,5 m
 • Artikulerat bomrör möjliggör användning vid låga takhöjder
 • För Access, Access-L, Access Pro, Access Pro-L, Parking Pro

MicroBoom

Magnetic MicroBoom XL Produktbild
 • För spärrbredder på upp till 6 m
 • Kombinerbar med galler och överklättringsskydd (tillval)
 • För Access Pro-H

MicroBoom XL

Magnetic MicroBoom XL Produktbild
 • För spärrbredder på upp till 10 m
 • Kombinerbar med galler och överklättringsskydd (tillval)
 • För Access XL2 och Access XXL

Rundbom (MicroBoom-T)

Magnetic MicroBoom XL Produktbild
 • För spärrbredder på upp till 3 m
 • Swing Away-fläns skyddar bommen och grinden vid kollisioner
 • För alla Toll-bommar

Mjukbom (MicroBoom-AT)

Magnetic MicroBoom XL Produktbild
 • För spärrbredder på upp till 3 m
 • Hoppar ur vid kollision utan att skada fordonet
 • För alla Toll-bommar

MicroBoom (MicroBoom-S)

Magnetic MicroBoom XL Produktbild
 • För spärrbredder på upp till 3 m
 • För Toll-bommarna Toll, Toll-Pro och Toll HighSpeed

MicroBoom (MicroBoom H1)

Magnetic MicroBoom XL Produktbild
 • För spärrbredder på upp till 6 m
 • Kan utrustas med varningslampor
 • För den horisontella grinden Traffic H1

Vikbom (MicroBoom F)

Magnetic MicroBoom XL Produktbild
 • För spärrbredder på upp till 5,5 m
 • För säkring av korsningar med olika körbanebredder
 • För den horisontella grinden Traffic H1

Galler

Magnetic MicroBoom XL Produktbild
 • Förhindrar att personer kryper under bommen
 • För effektiv säkring av skyddade områden
 • För Access Pro-H, Access XL2, Access XXL, Traffic H1

Galler med överklättringsskydd 1300 mm

Magnetic MicroBoom XL Produktbild
 • Gallerhöjd 1300 mm
 • Förhindrar att personer kryper under eller klättrar över bommen
 • För Access Pro-H, Access XL2, Access XXL

Galler med överklättringsskydd 1800 mm

Magnetic MicroBoom XL Produktbild
 • Gallerhöjd 1800 mm
 • Förhindrar att personer kryper under eller klättrar över bommen
 • För Access Pro-H, Access XL2, Access XXL
Bomrör Access Access-L Access Pro Access Pro-L Access Pro-H Access XL2 Access XXL
VarioBoom Upp till 3.5 m Upp till 5 m Upp till 3.5 m Upp till 6 m      
VarioBoom med expansion Upp till 3.5 m Upp till 5 m Upp till 3.5 m Upp till 5 m      
VarioBoom med artikulerat bomrör Upp till 3.5 m Upp till 4,5 m Upp till 3.5 m Upp till 4,5 m      
Artikulerat bomrör Upp till 3.5 m Upp till 4.5 m Upp till 3.5 m Upp till 4.5 m      
MicroBoom         Upp till 6 m    
MicroBoom med artikulerat bomrör         Upp till 4,5 m    
MicroBoom XL           Upp till 8.5 m Upp till 10 m
Rundbom (MicroBoom-T)              
Mjukbom (MicroBoom-AT)              
MicroBoom (MicroBoom-S)              
MicroBoom (MicroBoom H1)              
Vikbom (MicroBoom F)              
Galler         Upp till 5.0/5.5 m* Upp till 8.5 m Upp till 10 m
Galler med överklättringsskydd 1300         Upp till 4.3/4.7 m* Upp till 6 m Upp till 6 m
Galler med överklättringsskydd 1800         Upp till 4.0/4.5 m* Upp till 6 m Upp till 6 m
Bomrör Parking Pro Toll Toll Pro Toll Pro 2 Toll.HighSpeed Toll.HighSpeed 2 Traffic H1LE/H1SE
VarioBoom Upp till 3.5 m            
VarioBoom med expansion Upp till 3.5 m            
Artikulerat bomrör Upp till 3.5 m            
MicroBoom              
MicroBoom XL              
Rundbom (MicroBoom-T)   Upp till 3 m Upp till 3 m Upp till 3 m Upp till 3 m Upp till 1.5 m  
Mjukbom (MicroBoom-AT)   Upp till 3 m Upp till 3 m Upp till 3 m Upp till 3 m Upp till 1.5 m  
MicroBoom (MicroBoom-S)   (Upp till 3 m) (Upp till 2.5 m)   (Upp till 2.5 m)    
MicroBoom (MicroBoom H1)             Upp till 6 m/3.5 m
Vikbom (MicroBoom F)             Upp till 5.5 m/-
Galler             Upp till 5.3/4.5 m**
Galler med överklättringsskydd 1300              
Galler med överklättringsskydd 1800              
* med pendelstöd/med stödstolpe
** med MicroBoom H1/med MicroBoom F