Redaktionella data

Uppgifter enligt §5 TMG (den tyska lagen om telemedietjänster):

Magnetic Autocontrol GmbH
Grienmatt 20
79650 Schopfheim

Representerad av:
Heiko Lais, General Management

Kontakt:
Telefon: +49 7622 695-5
Telefax: +49 7622 695-800
E-post: info@magnetic-germany.com

Registrering:
Registrering i företagsregistret.
Registreringsdomstol: Freiburg
Företagets registreringsnummer: HRB 670-426

VAT-nummer:
VAT-nummer enligt §27a i den tyska lagen om omsättningsskatten:
DE812474502

Ansvarig för innehållet enligt §55 mom 2 RStV (det tyska delstatsavtalet om radio- och telemedietjänster):
Heiko Lais
Manager för marknadskommunikation
Grienmatt 20
79650 Schopfheim

Friskrivning:

Ansvar för innehåll

Innehållet på våra sidor har utarbetats med största omsorg. Ändå kan vi inte påta oss något ansvar för innehållets riktighet, fullständighet och aktualitet. Som tjänsteleverantörer är vi enligt § 7 mom 1 TMG ansvariga för egna innehåll på denna webbplats i enlighet med den allmänna lagstiftningen. Enligt §§ 8 till 10 TMG är vi som tjänsteleverantörer däremot inte skyldiga att övervaka överförd eller sparad främmande information eller att forska efter omständigheter som tyder på rättsstridig aktivitet. Detta påverkar inte skyldigheter att ta bort eller spärra åtkomsten till information i enlighet med den allmänna lagstiftningen. Ansvar för detta börjar dock först med tidpunkten för vetskap om en konkret överträdelse. När vi får vetskap om sådana överträdelser kommer vi att ta bort dessa innehåll utan dröjsmål.

Ansvar för länkar

Vår webbplats innehåller länkar till tredje parts externa webbplatser vars innehåll vi inte kan påverka. Därför kan vi inte åta oss något ansvar för dessa externa innehåll. Ansvaret för de länkade externa webbplatserna åligger dessa webbplatsers respektive leverantör eller ägare. De länkade webbplatserna kontrollerades avseende möjliga överträdelser när länken etablerades. Vid denna tidpunkt innehöll de inte några rättsstridiga innehåll. En kontinuerlig övervakning av de länkade webbplatsernas innehåll är inte rimlig utan konkreta skäl att förmoda överträdelse. När vi får vetskap om sådana överträdelser kommer vi att ta bort dessa länkar utan dröjsmål.

Upphovsrätt

Innehållet och alstren på denna webbplats skyddas av tysk upphovsrättslagstiftning. Kopiering, bearbetning, spridning och varje form av exploatering utanför upphovsrättens gränser är förbjudet utan respektive författares eller utarbetares skriftliga medgivande. Nedladdning och kopiering av denna webbplats är endast tillåtet för privata ändamål, inte för kommersiella ändamål. Såvida innehållet på denna webbplats inte har utarbetats av ägaren har tredje parts upphovsrättigheter iakttagits. I synnerhet kännetecknas tredje parts innehåll som sådana. Om du ändå stöter på överträdelser av upphovsrätten ber vi om motsvarande information. När vi får vetskap om sådana överträdelser kommer vi att ta bort sådana innehåll utan dröjsmål.