Dataskydd:

Normalt kan vår webbplats nyttjas utan att persondata behöver anges. Såvida vi frågar efter persondata (t.ex. namn, adress eller e-mailadress) görs detta på frivillig basis, såvida detta är möjligt. Dessa persondata lämnas inte vidare till tredje part utan ditt uttryckliga medgivande.

Observera att dataöverföring i internet (t.ex. vid kommunikation per e-post) kan ha säkerhetsluckor. Fullständigt skydd av data mot tredje parts åtkomst är inte möjligt.

Inom ramen för vår skyldighet att ha en ”redaktionell ruta” måste vi offentliggöra kontaktdata. Vi motsäger oss härmed uttryckligen all tillsändning av reklampost och informationsmaterial som vi inte uttryckligen beställt. Webbplatsinnehavarna förbehåller sig uttryckligen rätten att vidta rättsliga åtgärder vid oönskat utskick av reklampost till adressen, till exempel i form av spam.

Dataskyddsförsäkran för användning av Google Analytics: På den här webbplatsen används Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc. (nedan kallat ”Google”). Google Analytics använder så kallade ”kakor”, små textfiler som sparas på din dator för att vi ska kunna analysera hur du använder webbplatsen. Den i kakan lagrade informationen om din användning av webbplatsen överförs normalt till en server i USA och sparas där. Om IP-anonymisering har aktiverats på denna webbplats förkortar Google först din IP-adress inom EU:s medlemsstater eller andra stater inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Endast i undantagsfall överförs den fullständiga IP-adressen till en Google-server i USA för att förkortas där. På uppdrag av denna webbplats innehavare använder Google denna information för att utvärdera hur webbplatsen används, skapa rapporter om användarnas aktiviteter och erbjuda åt webbplatsens innehavare ytterligare tjänster som har med användningen av webbplatsen och internet att göra. IP-adressen som din webbläsare överför inom ramen för Google Analytics kommer inte att hänföras till andra av Google sparade data.

Du kan stänga av användningen av kakor genom en inställning i din webbläsare. Vi vill dock påpeka att du i detta fall eventuellt inte kan använda webbplatsens samtliga funktioner fullt ut. Du kan dessutom förhindra att av kakan samlade uppgifter om hur du använder webbplatsen (inklusive din IP-adress) överförs till Google och bearbetas av Google genom att ladda ner och installera insticksprogrammet för webbläsaren som tillhandahålls under följande länk:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en