▌▐
speakerspeaker muted

Your Access to Progress.

Magnetic är känd för sina högkvalitativa fordonsbommar och personspärrar. Med sin genomtänkta utformning, sin innovativa drivningsteknik och sin extrema livslängd ligger våra produkter, vad gäller kvalitet, före konkurrenterna. Tack vare vår erfarenhet inom styrteknik tar vi även alltid hänsyn till användarens säkerhet genom låga krafter och känslig påverkansdetektering. Detta är förmodligen också skälet till att det är särskilt ofta system från Magnetic som installeras där säkerhet och tillförlitlighet är viktiga.

Historia

Geschichte Bild

Vi får ofta frågan varför vi heter Magnetic. Svaret är enkelt. Namnet Magnetic har att göra med våra rötter. Företaget grundades 1946 i Basel i Schweiz som tillverkare för el- och servomotorer. I sådana motorer är magneter en nödvändig komponent. Magnetics motorer användes i början i symaskiner, tvättmaskiner och många andra användningsfall och producerades från och med 1959 även hos det tyska dotterbolaget i södra Schwarzwald. I mitten av 1970-talet bestämde vi oss för att använda vår omfattande erfarenhet i utveckling av drivningsenheter och styrningar inte endast för komponenter utan för hela system. Då föddes våra bommar och personspärrar.

Företagsstruktur

Unternehmensstruktur Bild

Vi säljer våra bommar och personspärrar i hela världen. Vid sidan av vårt huvudsäte i Schopfheim i södra Schwarzwald har vi ett förgrenat kompetens- och försäljningsnätverk med 400 anställa över hela världen. Vid producerar inte bara i vår tyska huvudfabrik utan också i våra filialer i USA, Australien, Malaysia, Indien och Brasilien för att vara nära kunderna. Sedan 2012 ingår vi i FAAC Group och kan dra nytta av strukturerna hos detta företagsförbund för automatiserade drivningsenheter inom fordons- och personstyrning.

Forskning och utveckling

I vårt utvecklingscentrum i Schopfheim utvecklar mer än 30 anställda hård- och mjukvaran till innovativa nya produkter och till skräddarsydda kundspecifika lösningar – alltid i syfte att skapa den bästa möjliga produkten för kunder och användare. I detta perspektiv är det också av avgörande vikt att tekniska och lagliga krav tillgodoses. En separat avdelning för tester och standarder säkerställer våra produkters höga kvalitet, användarnas säkerhet och överensstämmelse med alla relevanta föreskrifter.