Magnetic Mission Headerbild

Vår mission

Vi är ett riktmärke för innovationskraft, kvalitet och tillförlitlighet och erbjuder enastående, mervärdesskapande lösningar för våra kunder och systempartners mångsidiga krav.

Vi tillverkar inte bara bommar och personspärrar. Vi utvecklar teknologier som anger måttstocken funktion, effektivitet och tillförlitlighet och präglar den växande marknaden med vägvisande produktinnovationer. Vi för våra kunder vidare med det avgörande steget. Därför är vårt motto ”Access to Progress”. För att uppnå detta vidareutvecklar vi kontinuerligt våra kompetenser inom följande kärnområden:

Enastående innovationskraft

Vi går nya vägar: med över 20 patent, användnings-, smak- och designmönster driver vi på utvecklingen i vår bransch. Exempelvis med den högeffektiva, underhållsarma MHTM-driftteknologin och 2-komponentsämnet mDure med sina mångsidiga formgivningsmöjligheter.

Extremt effektiv drift- och styrningsteknologi

Vi satsar på en gemensam teknologi: Hjärtat i våra bommar, personspärrar och vändkors är kombinationen av driftenheten MHTM™ och styrningsenheten MGC. Därigenom reduceras systemmångfalden enormt för våra servicepartner och våra kunder kan alltid förlita sig på en mogen, hundratusentals gånger beprövad teknik.

Produktutveckling

Fokus på utveckning: på vår R&D-avdelning utvecklar vi hård- och mjukvara för nya produkter och för passexakta kundspecifika lösningar, från integration i överordnade byggnadsledsystem och säkerhetsarkitekturer till komplett nyutveckling från drift- och styrningsenheter. Vårt mål är alltid den bästa produkten för kunden, teknikern och användaren.

Detaljerad branscherfarenhet

Vi har erfarenheten: genom våra branschspecialister och många års samarbete med våra kunder vet vi exakt vilka krav de enstaka branscherna ställer på tillfarts- och tillträdeskontroll på flygplatser och i kollektivtrafiken, vid tullstationer och parkeringshus och i offentliga byggnader och företag.

Fulländad design

Vi värdesätter färg- och formgivning: För våra fordonsbommar och personspärrar är centrala funktionselement som besökare och medarbetare interagerar med dagligen. Även utomstående bekräftar att vi lyckas med detta.

Omfattande dokumentation

Vi lämnar inga frågor obesvarade. Till våra produkter får du inte bara informativa broschyrer och datablad utan även alla dokument som underlättar din planering med våra bommar och personspärrar: beskrivningstexter, STEP-filer samt konformitets- och kapacitetsdeklarationer.

Kontinuerlig utbildning

Vi tycker: våra produkter är endast så bra som de människor som du har att göra med som rådgivare, tekniker eller distributionspartner. Därför lägger vi stort värde i att våra partners alltid har nyaste kunskap om teknik, direktiv och riktlinjer. Regelbundna utbildningar i vår Magnetic Academy är därför obligatoriska.

Överensstämmelse med lagliga föreskrifter globalt

Vi lägger stort värde på användarens säkerhet: därför uppfyller våra bommar och personspärrar de lagliga föreskrifterna och tekniska riktlinjerna globalt. Härtill hör CE-logotypen, det europeiska maskindirektivet och EMC-direktivet samt den speciellt för den amerikanska marknaden viktiga UL-logotypen.