Magnetic Vision Headerbild

Vår historia

Från vår start som motorbyggare till våra vägvisande fordonsbommar och personspärrar är det en lång väg, men även en rak linje. Det förbindande elementet från grundande till nutid är vår kompetens vid utvecklingen av drivenheter och styrningar. Därför kan våra kunder alltid förlita sig på bred funktionalitet, hög dynamik och en utomordentligt lång livslängd.

Vårt ursprung

Vi frågas ofta varför vi just heter Magnetic. Svaret är enkelt: Vi startade 1946 i Liestal i Schweiz som uppdragstillverkare av el- och servomotorer. För dessa är magneter betydande komponenter. I mitten av 70-talet beslöt vi oss sedan för att inte bara använda våra omfångsrika erfarenheter av utvecklingen av drivenheter och styrningar för komponenter utan även för kompletta system. Därmed föddes våra bommar och personspärrar. 1998 blev detta affärsområde dagens Magnetic Autocontrol GmbH och tillverkningsplatsen Schopfheim blev företagets nya huvudsäte.

Sedan dess säljer vi våra bommar och personspärrar till hela världen. Vid sidan av vår basi Schopfheim i södra Schwarzwald har vi ett globalt förgrenat kompetens- och distributionsnätverk. Sedan 2012 är vi en del av FAAC-gruppen. Även du som kund drar nytta av koncernens strukturer, genom ett tätt rutnät av distributörer och ett brett produktutbud av automatiserade drivenheter inom fordons- och personledning.

Våra milstolpar