Vägtullar

Du vill snabbt, tillförlitligt och ekonomiskt samla in vägavgifter? Och samtidigt garantera trafikanterna en snabb genomfart och korta väntetider? Vi erbjuder inte bara speciellt snabba och tillförlitliga tullbommar utan tillhandahåller även gärna våra omfattande erfarenheter från tullprojekt i hela världen.

Tillfartskontroll

Energieffektiva fordonsbommar för tillfartskontroll av parkeringsutrymmen.
mer information

Tillfartskontroll

Energieffektiva fordonsbommar för att spärra av enstaka filer.
mer information

Vägtullshantering

Snabba bommar för att driva in vägtullar.
mer information

På grund av höga infrastrukturkostnader, överfyllda stadscentrum, politiska beslut för reducering av den motoriserade individualtrafiken har registreringen av tullavgifter en allt större roll inom vägtrafiken. Samtidigt ökar användarnas krav som förväntar sig en effektiv genomfart på betalsträckor. De extremt snabba tullbommarna från Magnetic är den ideala lösningen för tullstationer som registrerar tullavgifter digitalt och i förbikörande. Med öppnings- och stängningstider på upp till 0,3 sekunder garanteras hög genomflöden och förhindrar samtidig en obehörig genomfart vilket är en betydande fördel i jämförelse med free-flow-system utan bommar där låga avgifter måste drivas in med administrativ insats.

Vi arbetar sedan många år med infrastrukturoperatörer och trafikmyndigheter i hela världen och kan uppvisa omfattande erfarenhet vid projektering, installation och underhåll av bommar inom tullområden.

Ett urval av våra produkter för tullstationer

Toll

Magnetics tullbommar är med exakthet designade för den snabba, tillförlitliga och kostnadseffektiva hanteringen av trafikanter. De olika tullmodellerna möjliggör öppningstider på mellan 1,3 och 0,3 sekunder och är tack vare sina automatiskt eller manuellt återinkopplingsbara bomträdrör snabbt driftklara även efter en kollision. Bommens hjärta, den innovativa MHTM™-driftenheten arbetar extremt snabbt, tillförlitligt och energieffektivt och håller så även på lång sikt driftkostnaderna låga.

Till produkten

Access Pro-L

Tillträdesbommarna som Access Pro-L är ett värdefullt komplement för tullstationer. Genom att aktivt och fysiskt stänga inte använda spår förhindras oaktsam infart. Därmed förhindrar man inte bara icke nöjda användare utan undviker även egenmäktiga vändningsprocedurer och farliga trafiksituationer vid tullstationerna. Tack vare olika spärrbredd, hastigheter och utrustningsmöjligheter kan Access Pro-L anpassas individuellt till kraven vid din tullstation.

Till produkten

Kontakta oss!

Har vi väckt ditt intresse och vill du ha mer information om våra lösningar för tullområden eller på en gång köpa ett system för din användning? Kontakta oss och få råd av en av våra specialister.

Magnetic: Successful worldwide

Country Projects Installed barriers Quantity of barriers Date of realisation
China Beijing Motorways Toll, Toll Pro,Toll Highspeed,Toll Highspeed 2 200 2015 – 2018
Shanghai Motorways Toll, Toll Pro,Toll Highspeed,Toll Highspeed 2 200 2015 – 2018
Xinjiang Province Motorways Toll, Toll Highspeed 500 2015 – 2018
Columbia Toll Roads Toll Pro2 50 2017 – 2019
EGYPT Cairo / Alexandria / Port Said / North Coast Motorways Toll 221 2017/2018
Greece Aegan Motorway Toll Pro 150 2017 – 2019
India Karnataka Toll, Toll Pro 204 2013 – 2017
Rajasthan Toll, Toll Pro 188 2013 – 2017
Maharashtra Toll, Toll Pro 296 2012 – 2017
Indonesia Jasamarga Motorways Toll Pro, Toll HighSpeed 1400++ 2014 – 2018
Malaysia Klang Valley/Penang Motorways Toll Pro, Toll Pro 2, Toll HighSpeed, Toll HighSpeed 2 300++ 2010 – 2018
Mexico CAPUFE Motorways Toll Pro 550 2013 – 2017
Philippines San Miguel Corporation Motorways Toll Pro, Toll HighSpeed 600++ 2015 – 2018
Poland AmberOne A1 Motorway Toll Pro 2 112 2019
USA Chicago Skyway Toll Pro 23 2017
Virginia Greenway Toll HiSpeed 44 2019
Vietnam North- South Expressway Toll Pro, Toll HighSpeed 150 2015 – 2018