Parkering

Vill du bedriva parkeringshus och parkeringsplatser effektivare? Du vill garantera en snabb in- och utfart för användarna? Och du värdesätter att din bom alltid är driftredo? Vi erbjuder inte bara effektiva parkeringsplatsbommar och mångsidiga terminaler utan även många års erfarenhet för dina parkeringsprojekt!

Parkeringshus och parkeringsplatser ställer höga krav på bommarna som reglerar tillfarten vid in- och utfarter. Parkeringsplatsbommar måste snabbt öppnas och stängas för att undvika trängsel vid rusningstid och långa köer. Samtidigt kräver de en utökad sensorteknik som detekterar kommande fordon och hindrar de från tillfart. Och inte desto minst är det viktigt för parkeringshus och parkeringsplatser med låga driftkostnader och en hög tillförlitlighet som alltid garanterar ett störningsfritt trafikflöde.

För alla dessa krav är parkeringsbommen Parking Pro från Magnetic den optimala lösningen. De erbjuder höga öppnings- och stängningstider på upp till 1,3 sekunder, detekterar efterföljande fordon med induktionsslingor och sörjer med den energieffektiva, underhållsarma driftenheten för en tillförlitlig och kostnadseffektiv drift på lång sikt.

Terminalerna kompletterar parkeringsplatsbommarna avseende form och design och ger ett enkelt tillgängligt inbyggnadsutrymme för att biljett- och tillträdeskontrollsystem.

Ett urval av våra produkter för parkeringshus och parkeringsplatser

Parking Pro

I parkeringshus, på parkeringsplatsen eller garage under marknivå är Parking Pro den perfekta bommen för professionella, kraftigt använda parkeringsanvändningar. Snabba öppningstider och sensorer för detektering av efterföljande fordon (tailgating) säkerställer en tillförlitlig hantering av fordonen. Dessutom hålls driftkostnaderna kontinuerligt låga med låg energiförbrukning, underhållsarma komponenter och enkel service.

Till produkten

Terminal-MXL

Genom den breda, integrerade frontplattan och det stora inbyggnadsdjupet är Terminal-MXL den optimala utrustningen för parkeringshus och parkeringsplatser. Den ger en universellt användbar plattform för porttelefoner och videoövervakning på samma sätt som för komplexa biljett- och biljettkontrollsystem. Frontplattan kan låsas upp med en enda nyckel och köras ut bekvämt på teleskopskenor. Så kan parkeringshusanställda enkelt fylla på biljetter och avlägsna använda biljetter.

Till produkten

Kontakta oss!

Har vi väckt ditt intresse och vill du ha mer information om våra parkeringslösningar eller på en gång köpa ett system för din användning? Kontakta oss och få råd av en av våra specialister.