Offentliga byggnader

Du vill i förbigående registrera tillträdesbehörigheten av besökare och närvaro av medarbetare? Du vill styra trafiken på ditt område och snabbt leda fordon till lämplig parkeringsplats? Våra personspärrar ur modellserien FlowMotion® kombinerar en klar vägledning med en hög acceptans genom besökarna och våra fordonsbommar och rotationsgrindar leder trafiken utomhus.

I förvaltningsbyggnader, kulturinstitutioner och många andra offentliga institutioner blir den systematiska registreringen av medarbetare och besökare allt viktigare då processer kan automatiseras och säkerheten i lokalerna kan ökas. Samtidigt är en tydligt strukturerad vägledning och tillträdeskontroll ett viktigt bidrag till orienteringen i byggnaden och på vägen dit.

Med personspärrarna ur modellserien FlowMotion® och fordonsbommarna ur generationen MHTM™ MicroDrive erbjuder Magnetic lösningar för alla områden inom tillfarts- och tillträdeskontroll. Våra system övertygar inte bara genom sin energieffektiva och underhållsfria driftteknik och framför allt genom vår långa erfarenhet vid planering och användning i offentliga byggnader.

Våra produktrekommendationer för offentliga byggnader

mWing

För att tillhandahålla besökarna ett vänligt mottagande, leda de tillförlitligt in i byggnaden och i förbigående registrera närvaro och tillträdesbehörigheter har vi utvecklat vår modellserie FlowMotion®. mWing, vår personsluss med svängdörr är designad för ett högt personantal tack vare sina snabba öppnings- och stängningscykler. Med höga spärrelement, multipla användningsområden och breda genomgångar kan de exakt anpassas till kraven på platsen.

Till produkten

Access Pro

För tillfartsstyrningen till besökar- och medarbetarparkeringsplatser vid offentliga byggnader är tillfartsbommen Access Pro modellen att välja. Tack vare den modulära styrningen kan Access Pro styras med ett stort antal gränssnitt och med en räknemodul (tillval) kan lediga parkeringsplatser tillförlitligt registreras. Genom de oberoende av varandra valbara öppnings- och stängningstiderna är Access Pro även tillåten för användning där persontrafik inte kan uteslutas av byggskäl.

Till produkten

Kontakta oss!

Har vi väckt ditt intresse och vill du ha mer information om våra lösningar för offentliga byggnader eller på en gång köpa ett system för din användning? Kontakta oss och få råd av en av våra specialister.