Handel och industri

Du vill effektivt säkra ditt företag mot obefogat tillträde och obehörig tillfart? Och samtidigt ge dina medarbetare och besökare en trevlig entré? Våra personspärrar ur modellserien FlowMotion® gör tillträdeskontrollen till en integrerad del av byggnaden och med våra vändkors och fordonsbommar leder vi trafiken utomhus.

Högkvalitativt designade receptioner, biltillträden till medarbetar- och besökarparkeringsplatser, lastbilstillfarter till lastkajer, säkring av företagsområdet, trafikomledning i produktionshallarna: företag ställer många krav på tillfarts- och tillträdeskontroller. Vi på Magnetic erbjuder övertygande svar. Våra personspärrar ur modellserien FlowMotion® integrerar sig med flytande linjer i högkvalitativ arkitektur och garanterar med sin bekväma genomgångsprocess acceptansen av den systematiska upptagningen av åtkomstbehörigheter och närvaro. Våra bommar står för en långsiktig kostnadseffektiv och tillförlitlig tillfartskontroll och kan variabelt anpassas till besökarfrekvens och önskad säkerhetsnivå. Och våra rotationsgrindar skyddar driftområdet mot oönskat inträde på hög nivå. Här åtnjuter du inte bara av våra långa erfarenhet inom drift- och styrningsteknik utan även av vår branschkompetens från många projekt i hela världen.

Ett urval av våra produkter för handel och industri

mWing

För att tillhandahålla besökarna ett vänligt mottagande, leda de tillförlitligt in i byggnaden och i förbigående registrera närvaro och tillträdesbehörigheter har vi utvecklat vår modellserie FlowMotion®. mWing, vår personsluss med svängdörr är designad för ett högt personantal tack vare sina snabba öppnings- och stängningscykler. Med ett stort antal färger och effektlackeringar kan den exakt anpassas till företagsdesignen och omvandlar ditt ingångsområde till varumärkesvärlden.

Till produkten

Access Pro-H

Med en spärrbredd på upp till 6 meter och alternativet med över- och underkrypningsskydd är Access Pro-H den optimala tillträdesbommen för skyddade företagsområden: Den kontrollerar inte bara fordonstrafiken utan förhindrar även effektivt att fotgängare oönskat tar sig in. Den modulära styrningen kan aktiveras med många överförningsprotokoll och dessutom finns en radiomodul och räknarmodul tillgänglig för registrering av aktuellt lediga parkeringsplatser.

Till produkten

Kontakta oss!

Har vi väckt ditt intresse och vill du ha mer information om våra lösningar för handel och industri eller på en gång köpa ett system för din användning? Kontakta oss och få råd av en av våra specialister.