Välkommen till badnöjet!

Ett omfattande kupoltak, fri utsikt ut i det gröna och bassänger för alla generationer – Neckarbadet i Schwarzwaldstaden Schwenningen är en stor publikmagnet. Tack vare de nya tillträdeskontrollsystemen från Magnetic börjar nöjet redan vid inträdet.

"Vi vill skapa en hållbar välkomstatmosfär", säger Sven Schätzle från Gleichauf GmbH, som varit distributionspartner till Magnetic i över 20 år. "Den gamla tillträdeslösningen med två vertikala vändkors verkade inte bara kall och instängd utan var även ofta opraktisk." Schätzle är väl förtrogen med kraven inom det kommunala området då hans företag har ett nära samarbete med dubbelstaden Villingen-Schwenningen. Därför behövde han inte fundera länge när han föreslog installationen av två personspärrar ur våra nya modellserie FlowMotion® till Neckarbadet: "mTripods har en trevlig effekt med sin slanka design och tack vare belysningselementen hittar besökarna på en gång. Dessutom lämpar sig det nya materialet perfekt för användning inom simhallsområdet." Därmed menar han mDure. Som första tillverkare använder vi nämligen detta högpresterande material för huset. mDure har inte bara en utmärkt slag-, skrap- och nötningshållfasthet, utan har även en kemisk lång livslängd och beständighet, speciellt mot fukt och den klorfyllda simhallsluften.

Medarbetare från företaget Gleichauf har installerat de båda mTripods rygg mot rygg. Många besökare betalar vid ingången till badet och genom denna uppbyggnad har medarbetarna alltid tillträdeskontrollsystemen i sikte. Det ger besökare med periodkort fritt tillträde och sörjer för att badgäster också bekvämt kan lämna badet.

Neckarbadets ingångsområde visar sig omedelbart ur ett nytt ljus: speciellt på kvällen ger belysningen av de båda mTripods det inglasade ingångsområdet en accentuerad effekt. Besökare uppskattar funktionen och designen av de nya vändkorsen och kan enkelt och bekvämt beträda badet även med fullpackade väskor. Investeringen har lönat sig för Jürgen Esslinger, Neckarbadets ledare: "Nu börjar nöjet redan vid ingången!"