mWing personslussar, estetik och teknik för ingång till det nya affärscentrum, som tillhör Giovannini-gruppen

Bland ledande företag, i även mycket olika sektorer, händer det ofta att det skapas en feeling, som grundar sig på ömsesidigt förtroende och på en gemensam vision av vad som menas med pålitlighet, kvalitet och förträfflighet. Så är det när det gäller det långvariga förhållande, som förenar Giovannini-gruppen, ett italienskt företag med 80 års erfarenhet i distribution av elektriskt material och som fortfarande leds av grundaren, familjen Giovannini, och FAAC-gruppen.

Båda kan ståta med stora tal: 2019 uppgick Giovannini-gruppens konsoliderade omsättning till cirka 170 miljoner euro; gruppen har 450 medarbetare och 28 försäljningsställen i norra Italien och ett eget logistikcentrum i Lavis, i provinsen Trento.

Samarbetet mellan FAAC och företaget i Veneto pågår sedan mer än 30 år tillbaka. Det senaste rör valet att använda de nya motoriserade personslussarna Magnetic mWing i det nya affärscentrum, som Giovannini-gruppen äger i Verona. Det handlar om ett initiativ till ett fastighetskomplex, som gruppens företag (GB Immobiliare Trento srl.) uppfört åt ett viktigt multinationellt företag på global nivå, som sen flyttat sitt huvudkontor till det nya komplexet.

Giovannini-gruppen letade efter en tekniskt och estetiskt innovativ produkt, på en nivå som lämpade sig för den arkitektoniska stil, som föreslagits för initiativet. Giovannini visste att FAAC var rätt partner att vända sig till även för detta projekt, väl medveten om att vårt företag erbjuder marknaden proffsiga produkter med erkänd kvalitet.

För gruppen från Veneto mötte den motoriserade personslussen mWing helt och hållet dessa förväntningar, trots att leveranstiderna just då inte kunde garanteras, då det handlade om en helt ny produkt, vars marknadsföring precis hade börjat. Den tilltro som företaget hade för FAAC, även grundad på den pålitlighet som visats genom åren, samt personslussen Magnetics obestridliga estetik och tekniska kvalitet, gjorde att Giovannini bestämde sig för mWing. I juni 2020 installerades 7 personslussar, som medverkat till att byggnaden i Verona nått en otroligt hög restyling-nivå.

Personslussarna har integrerats med ett tillträdeskontrollsystem av typ FAAC Keydom, som visat sig vara mycket användbart och tillförlitligt. Under driftsättning, i detta särskilda fall, blev det nödvändigt att låta applikationen anslutas genom gränssnitt till slutanvändarens närvarodetekteringssystem. Uppdrag slutfört: med hjälp av Keydom går det nu att kontrollera dagligt tillträde för tiotals externa besökare, som ska gå in i det viktiga huvudkontoret och dessutom garantera regelbunden tillströmning av de 150 anställda hos fastighetens förvaltarföretag.