Mot nya höjder!

Det är inte för intet våra terminaler heter MXL och MXXL: båda har ökat i höjd och bredd och erbjuder nu betydligt mer utrymme för individuella monteringar. Därmed är de den optimala kontaktpunkten för alla fordonstyper – från små personbilar till långtradare. I vår nya film ser du vad våra terminaler kan. Upptäck nya höjder!