Let the sunshine in!

Tomtinfarten i bergen, medarbetarparkeringsplatsen i naturskyddsområdet, infarten till byggnadsmaterialdeponin utanför staden: i många situationer vore en automatisk bom ett effektivt sätt att styra tillfarten. Installationen misslyckas dock oftast på grund av brist på tillgång till 230-volts-nät eller arbetet med att lägga en försörjningsledning. Med tillfartsbommen Access Pro-H är den automatiserade tillfartskontrollen nu även möjlig oberoende av strömnätet. Strömförsörjningen sker fullständigt oberoende med en effektiv fotovoltaik-panel och hållbara blybatterier. Därmed garanterar Access Pro-H upp till 500 öppnings- och stängningscykler per dag och en tillförlitlig drift även i mörker och vid moln på himmelen.

Vill du ha mer information om våra nya solar-bommar? Läs vårt datablad och låt dig hänföras av vår animation i naturen!