Helhetsblick: laserscannrar ger bredare användningsmöjligheter

Fordonsbommar från Magnetic är extremt mångsidiga, men deras fulla potential kan inte alltid utnyttjas. Detta har ofta rättsliga eller byggnadstekniska skäl: Bommar på parkeringsplatser kan inte stänga med full hastighet om personpassage inte kan uteslutas, och detektorslingor kan inte styra trafiken om deras felfria funktion störs t.ex. av en elektrisk rampvärme.

Sådana begränsningar tillhör nu det förflutna. Den nya laserscannern från Magnetic gör upp två optiska fält inom ett område på 9,9 x 9,9 meter och kan på så vis systematiskt övervaka både gående och fordon.

  • Öppningsfältet gör det möjligt att automatiskt öppna bomröret när ett fordon finns framför bommen.
  • Övervakningsfältet styr bomrörets stängningsrörelse och kontrollerar att inga personer, fordon eller föremål finns i bommens rörelseområde.

Laserscannern skyddar fordon och personer effektivt och är till och med TÜV-certifierad som personskyddsanordning. Använd det nya tillbehöret och utnyttja hela potentialen som din bom erbjuder!