Grönt ljus för klimatskyddet

Detta samarbete är enastående: tillsammans med staden Schopfheim engagerar vi oss aktivt i kompenseringen av våra CO2-utsläpp. För att kompensera för våra medarbetares flygresor planteras flera tusen träd i Schopfheimer-området under det kommande året. Härtill ger vi staden en budget på 15 000 euro under 2020.

Vi från ”Magnetic” tillhör som känt de ofta nämnda ”Hidden Champions”. Från vår huvudfilial i Grienmatt i Schopfheim säljer vi fordonsbommar och personspärrar ur det högsta kvalitetssegmentet till hela världen. Motsvarande högt är antal kilometer som företagsledningen, produktmanagement och distribution tillbringar i flygplan. ”Vi är medvetna om vårt ansvar och vill på lång sikt minska vårt ekologiska fotavtryck. Detta om möjligt i vår regionala omgivning”, förklarar VD Arno Steiner projektet. ”Därför kontaktade vi staden med idén att plantera nya träd som kompensation.” Efter flera samtal skrevs avtalet på under hösten 2019: vi tillhandahåller en årlig budget – för 2020 är det 15 000 euro – och staden sköter anskaffningen och planteringen.

Den första insatsen skedde redan förra året: i distriktet Gersbach planterades över 1 000 unga douglasgranar. De ersätter de granar som behövdes fällas under sommaren på grund av ett barkborreangrepp. ”Magnetic engagemang kom precis i rätt tid”, gläder sig Schopfheimers borgmästare Dirk Harscher. ”Vi märker väldigt tydligt just nu hur klimatomställningen påverkar våra träd. Med de extra medlen kan vi stärka skogens långsiktiga utveckling.”

Båda partner profiterar kommunikativt av samarbetet: vi får göra reklam för vårt ekologiska engagement med de nyplanterade träden och för staden Schopfheim är samarbetet ett viktigt bidrag till miljö- och klimatskyddspolitiken inom ramen för certifieringen av European Energy Award (eea). "Magnetic har här gett en viktig påtryckning”, konstaterar borgmästare Harscher, ”vi hoppas att även andra företag från Schopfheim propagerar för klimatskydd.”