East Klang Valley Expressway - EKVE - Malaysia

East Klang Valley Expressway (EKVE https://www.ekve.com.my/) är en ny avgiftsbelagd motorväg, som fortfarande håller på att byggas i Klang Valley, Malaysia. Den 39,5 kilometer (24,5 miles) långa motorvägen kommer att ansluta Ukay Perdana i Ampang, till Bandar Sungai Long i Kajang, i staten Selangor. EKVE sträcker sig över ungefär 39 km (24 km huvudväg och 15 km sidovägar) och är en fyrfältsväg med två körfält i varje riktning, som kan utökas till tre körfält. Ett slutet vägtullssystem har utvecklats för att rymma fem betalstationer vid var och en av de planerade trafikplatserna längs hela motorvägen. Denna motorväg är en del av översiktsplanen för Kuala Lumpur Outer Ring Road (KLORR). Hela motorvägen förväntas vara klar till 2:a kvartalet 2022. När den väl fullbordats, kommer motorvägen att gagna 140 000 bilister om dagen och utgöra en katalysator för en väl avvägd urbanisering och utvecklingstillväxt i Greater Kuala Lumpur genom en effektiv, säker och tillförlitlig väg för förflyttning av varor och personer.

Magnetic Malaysia sålde produkterna tack vare sitt långsiktiga partnerskap med den lokala systemintegrgratören som stödde dem i marknadsföringen av produkterna Magnetic och FAAC.

Den starka varumärkeskännedomen och barriärernas tillförlitlighet var också de nyckelbegrepp som övertygade slutkunden.

Totalt 80 vägtullsbarriärer av typ HighSpeed 2 från Magnetic och 40 barriärer FAAC B614 har installerats vid de fem betalstationerna längs motorvägen.

Vägtullsbarriärerna av typ HighSpeed 2 är särskilt avsedda för inkassering av motorvägsavgifter medan barriärerna B614 FAAC används när körfälten är stängda för trafik eller under underhållsperioder. Tack vare barriärerna Magnetic och FAAC lyckades vi tillhandahålla effektiv, tillförlitlig och säker förflyttning av varor och personer på Kuala Lumpur Outer Ring Road.

 

> Kund: East Klang Valley Expressway (EKVE)

> Installerade produkter: 80 vägtullsbarriärer av typ HighSpeed 2 och 40 barriärer FAAC B614

> Installationsdatum: 2:a kvartalet 2022.