Användning av FlowMotion® – idag: Företagsingångar

Tillförlitlig personregistrering eller säker områdesavgränsning, starka färgaccenter eller understatement, inomhus eller utomhus. Med personspärrarna ur modellserien FlowMotion® står flexibla tillträdeskontrollsystem som exakt kan anpassas till kraven på användningsplatsen avseende funktionalitet och design till ditt förfogande. Idag visar vi dig detta med ingångsområden hos företag som exempel.

Tidigare var personspärrar oftast kåpor av stålplåt som blockerade vägen för behöriga användare. Med modellserien FlowMotion® tolkar vi säkerhet i byggnader på ett helt nytt sätt och ser tillträdeskontrollsystem som en integral beståndsdel av byggnader som välkomnar besökare och leder de in i byggnadens inre:

  • de många olika färgmöjligheterna förvandlar anspråksfull arkitektur till övertygande märkesvärldar.
  • Det nya, extremt hållfasta 2-komponents-materialet mDure ger användaren en vänlig första kontakt genom sin varma och angenäma känsla.
  • Mångsidiga belysningsmöjligheter visar besökarna vägen så att tillträdeskontrollen sker smidigt.

Även om vi gör mycket annorlunda med FlowMotion® är vi trogna en sak: du kan som alltid förlita dig på vår energieffektiva, tillförlitliga och långlivade drift- och styrningsteknik.

Du vill säkra ingångsområden av företag och samtidigt sätta designaccenter? Kontakta oss! Tillsammans hittar vi den optimala tillträdeslösningen för dina krav.