5 år för skog och klimat

Ett speciellt samarbete som är på väg att inviga sitt femte år: Staden Schopfheim och specialisten på tillträdeskontroll Magnetic arbetar i synergi för återplantering av den kommunala skogen och miljöanpassning av stadens centrum. I år ligger fokus på att göra området kring utomhuspoolen och cykelvägen längs kyrkogården grönare.

Kompensera CO2 -utsläpp orsakade av flygresor - Magnetic vände sig till staden Schopfheim 2019 med denna önskan som gav upphov till ett nära samarbete. Skogsdistriktsteamet planerar projekten och Magnetic ställer varje år en viss budget till förfogande för deras genomförande.

En del av budgeten anslås till återplantering av den kommunala skogen i Schopfheim. Det varma och torra klimatet de senaste åren hade lämnat tomma områden och på vissa ställen hade det blivit nödvändigt att hugga ner träden för att begränsa spridningen av sjukdomar. Tillsammans planterade staden och Magnetic flera trädarter på över 5,5 hektar, bland annat i Gersbach, i distrikten Seehölzle och Rütte, i Entegast och i Kreuzboden. Idag växer en blandskog här med arter som Douglasgran, tyskoxel, åkerlönn, ek och avenbok. Dessa är lämpliga för varma och torra miljöer och kan dessutom överleva i de extrema metereologiska förhållanden som klimatförändringen medför. Den andra delen av projektmedlen kommer att investeras i ett grönare stadsområde. 10 stora lönnar kommer att förbättra Scheffelstraße, som är stängd för trafik, och 16 vuxna pilar, körsbärsträd och plataner kommer att ge skugga och svalka på Friedrich Ebert-skolans område.

Det kommer även att planteras stora träd 2023: totalt 10 träd kommer att planteras vid Schopfheim utomhuspool, av vilka sex kastanjer, en platan, en bok, en röd ek och en pil. Dessa träd kommer att ge ytterligare skugga för badande på gräsmattan och längs Schlierbachfloden. Dessutom kommer sex vitblommiga och fem rödblommiga kastanjer att planteras längs Fahrnau-kyrkogårdens cykel- och gångväg. Borgmästare Dirk Harscher är särskilt stolt över hela trädplanteringsprojektet: "Träd är av grundläggande betydelse för vår livskvalitet. Deras bidrag till luftrening, temperaturreglering och skapande av naturliga livsmiljöer är ovärderligt. Detta projekt kommer inte bara att öka antalet träd i vår stad, utan också ta hänsyn till mångfalden av arter för att skapa en ekologiskt balanserad miljö. Detta steg kommer inte bara att förbättra det urbana landskapet, utan kommer också att ge ett positivt bidrag till klimat- och miljöskyddet".